LES COSES SEMPRE ES PODEN FER D'UNA ALTRA MANERA. JA TROBARÉ LA FORMAdimecres, 21 de novembre del 2012

TWO AMERICANS, ABOUT CATALONIA
- (...) hi ha una estratègia per utilitzar la llengua com una eina per arrassar una cultura. o, com a mínim, per dominar-la. 
- Per separar-te del teu propi passat.PER QUÈ SERVEIX LA MÚSICA? (VII)
Els gustos musicals, com el vestir o el registre lingüístic que utilitzem, molt sovint, actuen com a element diferenciador que ens fan singulars a la vista dels altres però, al mateix temps, també poden actuar com a element que cohesiona i ens dóna sentiment de pertinença a un grup social, territorial, ideològic...

Encara que la norma no sigui absolutament estricta, podem reconèixer que hi ha una vinculació entre la manera de vestir, de parlar i de comportar-se associades a un determinat gènere o estil musical de manera que qualsevol variació en el patró sempre produeix sorpresa.

diumenge, 11 de novembre del 2012

BUT NOW THE DAYS GROW SHORT

La tardor ha arribat abans que me'n pogués adonar. Només fa quatre dies encara anava amb calça curta i els dies eren tan llargs que semblava que hi havia temps per tot. Divendres al vespre va ploure en Re menor, lentament, sense pressa, quatre gotes que no feien ni soroll. D'aquí a no res: l'hivern.

dissabte, 10 de novembre del 2012