LES COSES SEMPRE ES PODEN FER D'UNA ALTRA MANERA. JA TROBARÉ LA FORMAdimarts, 2 d’octubre del 2012

IEISME HISTÒRIC


Això del ieisme històric o iodització es veu que té connotacions rurals. Ja hi som! Que vol dir això? Que no és prou elegant? ... potser, denota incultura?

Que no és cultura preparar la terra i plantar quan toca? ...el coneixement de l’entorn i la natura, no és un saber? I els mestres d’obres, que ens han deixat masies, ponts i esglésies repartides arreu, no són dignes de valoració? ...i el vi, que ara està tan de moda?


Segurament, podria afegir moltes més aportacions del món rural a la cultura i la formació del nostre país, però em ve de gust recordar que molts dels cognoms catalans i no catalans i tot, tenen el seu origen en un entorn pagès.

Alguns, fins i tot porten l’estigma del ieisme a sobre:

Abeyà Abellà (etimologia incerta)
Botei / BoteyBotell (tipus de bóta)
BruyBrull (topònim)
Coy / CoiColl (paisatge)
Cortei / CorteyCortell (part d’un edifici)
CoscoyolaCoscollola (vegetació)
FurroyForroll (estri)
Godoi / GodoyGodoll (gentilici)
Mayol / MaiolMallol (paisatge, vegetació)
Maiola / MayolaMallola (paisatge, vegetació)
MargayMargall (vegetació)
Monteis / Monteys / Munteis / MunteysMontells (topònim)
PahissaPallissa (part d’un edifici)
PayésPallers (part d’un edifici))
Payeres Palleres (munt de palla)
Payerols Pallerols (munt de palla)
PaioPallo (etimologia incerta)
PeiaPella (etimologia incerta)
PoyPoll (pollancre)
Raió / RayóRalló (caràcter)
Rabayó Revelló (caràcter)
SeiesSelles (plural de sella)
TayóTalló (topònim)
Tei / TeyTell (arbre)
TayedaTelleda (bosc de teixos)
Torreies / TorreyesTorrelles (topònim)
TriayTriall (part d’un edifici)
TruiTrull (part d’un edifici)
Vey / Bei / BeyVell (d’edat avançada)
XargaiXargall (paisatge)

Aquest llistat de cognoms i la seva etimologia els he extret d’EL GRAN LLIBRE DELS COGNOMS CATALANS de Josep Maria Albaigès, publicat per ED 62.