LES COSES SEMPRE ES PODEN FER D'UNA ALTRA MANERA. JA TROBARÉ LA FORMAdiumenge, 2 de març del 2014

GLOSSARI ARTESENC (C)


Encara que hagi titulat aquest recull amb el nom de GLOSSARI ARTESENC no vol dir que totes les paraules que hi figuren siguin absolutament genuïnes i exclusives del poble. Sovint, en converses amb gent de la comarca descobreixo que en compartim alguna. Algun dia n'haurem de fer un mapa lingüístic.C


cacanòries f. accions afectuoses per despertar interès i desig a la parella o l'atenció d'un infant.
caixot o queixot m. al joc de Fava (cavall-fort), manera de saltar que causa dolor a l'esquena al jugador de l'equip que para i rep l'impacte.
clatellot m. cop al clatell; per extensió, contusió produïda de manera apartatosa.
camallada f. passa molt ampla; gambada
camilleres f. caramelles; caminada
candelera  f. estalactita de glaç; penjoll de mocs que adorna la cara d'alguns infants; caramell.
caramell m. (pronunciat carmell i, sovint, en plural) candelera; estalactita de glaç; penjoll de mocs que adorna la cara d'alguns infants.
carnús m. animal mort que desprèn fortor pel seu estat de descomposició; en sentit figurat, és molt efectiu com a insult.
cavegó m.  eina de fulla estreta i mànec curt que serveix per cavar. S'utilitza per treballar en àrees molt reduïdes, escatar herbes a l'hort o descalçar arrels.
cirer m. cirerer
concestrat m. dit de la persona que, per algun motiu, no és de fiar
cosó m. molt afectuós, que busca ser amanyagat.
cuit-a-amagar joc infantil en què els participants s'han d'amagar i un jugador que para els ha de trobar després de comptar amb els ulls clucs fins a un nombre establert prèviament. 


la fotografia que il·lustra aquesta entrada l'ha presa en Sebastià Plans
http://instagram.com/sebastiaplans