LES COSES SEMPRE ES PODEN FER D'UNA ALTRA MANERA. JA TROBARÉ LA FORMAdimecres, 24 d’abril del 2013

PER SANT JORDIPer sant Jordi, si veus una espiga ençà i una espiga enllà,
torna-te'n a casa que d'ordi prou n'hi haurà.