LES COSES SEMPRE ES PODEN FER D'UNA ALTRA MANERA. JA TROBARÉ LA FORMAdiumenge, 24 de febrer de 2013

NOCTURN
4 comentaris: