LES COSES SEMPRE ES PODEN FER D'UNA ALTRA MANERA. JA TROBARÉ LA FORMAdimarts, 25 d’agost del 2015

GLOSSARI ARTESENC (F)Per tal d'alleugerir el text, en paraules d'ús corrent com el de la paraula fava que pot tenir tants significats diferents, o altres, no tan corrents però que tenen entrada al DIEC2, només faig constar aquell sentit que no es troba recollit al diccionari. També hi incloc paraules que, tot i no diferir en el significat, presenten una variació en la pronunciació que els llibres no transmeten.


F


fargalada f. colla, grup de joves (té un sentit lleugerament despectiu).
farnòria f. verdura o triadures destinades a alimentar el bestiar.
fava f. Joc infantil que en d’altres llocs s’anomena cavall fort.
fenàs m. fenals (gramínia).
feresa f. (pronunciat "fresa") feredat. 
fermar v. lligar. només l'he sentit aplicat a animals. Vés a fermar el gos abans que no s'escapì
fiblot m. fibló.
flasco adj. tou de caràcter; sensible en extrem; que es queixa per tot;
fonoll m. (pronunciat "fonoi"). herba (Foeniculum vulgare)
forriac m. forrellat.
frare m. doblec casual i involuntari a la part del darrere d'una faldilla.
frissança f. estat d'ànim causat per una picor molt intensa.
fumassela f. fum difús.
Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada