LES COSES SEMPRE ES PODEN FER D'UNA ALTRA MANERA. JA TROBARÉ LA FORMAdiumenge, 30 de setembre de 2012

QUI NO TÉ UN "AI" TÉ UNA CEBA


Aquesta expressió vé a dir que tothom té problemes o, com dirien a casa meva: de problemes, tothom ne té! i sempre l'he sentida a dir quan algú vol relativitzar les xacres o les desgràcies d'algú altre.

Més d’un deu estar temptat de corregir l’escrit i posar-hi: qui no té un all, té una ceba. Doncs, no!. La gràcia de l’expressió, i el que la justifica, és la confusió fonètica de la paraula “ai” i “all” gràcies al fenomen de la  iodització.
Doncs, sí. Al meu poble -Artés- ens passa això o, potser, ens passava més abans que ara. Perquè aviat acabarem parlant tots igual i la gent dels pobles del voltant ja no se’n riuran de nosaltres perquè diem Canaia de la paia! Per aquest motiu m’agradaria deixar constància d’una manera de parlar que deu tenir els dies comptats.

Paraules afectades per la iodització:

Abeia – abella
Ai – all
Badai – badall
Badaiar – badallar
Barbaió – barballó (espígol)
Buscai – buscall (tronc)
Cabei/s – cabell/s
Cagaió/ns – cagalló/ns
Canaia – canalla (quitxalla)
Caraiot - carallot
Cascai – cascall
Ceia – cella
Corcoi – corcoll
Cuiera– cullera
Daia – dalla (eina)
Daiar  dallar
Fonoi – fonoll
Fui/a – full/a
Gargai – gargall (mucositat expel·lida per la boca)
Genoi – genoll
Ia – ja 
Io – jo
Magai – magall (eina)
Mai – mall (eina semblant a un martell)
Maia – Malla (nom d’una casa de pagès del terme)
Maiol  mallol (cep jove)
Margai – margall (herba)
Mirai - mirall
Muiar  mullar
Oreia – orella
Paia – palla
Paier – paller
Païssa – pallissa (magatzem per la palla)
Papaió – papalló
Papaiona - papallona
Ploraia  ploralla
Poi – poll (insecte)
Poiancre – pollancre
Retaiar – retallar
Riaia  rialla
Rovei – rovell
Roveió – rovelló
Secai – secall
Senaia – senalla (cabàs)
Tai – tall
Taiar – tallar
Trempoleiar (aquesta no la trobareu a cap diccionari) – fer tentines
Ui – ull
Uieres – ulleres
Vei/a – vell/a
Vermai  veremall
Vermei  vermell
Vui - vull (del verb voler)
Xargai – xaragall

Hi ha paraules que tot i semblar propícies, no queden afectades per aquest fenomen:
malla (teixit), pallissa (agressió), poll (cria d’ocell), bull (verb bullir)...

... i vés a saber si no me'n deixo alguna.

... per cert, la paraula iaia que sembla estesa arreu no és la versió ioditzada de jaia ?

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada